Ana sayfa arrow Sağlık ve Bakım arrow Genel Konular arrow Veteriner Hekim Kimdir?
Veteriner Hekim Kimdir?    

Bilvet Veteriner KliniğiYaşadığımız dünya bizimle beraber pek çok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu canlılar içerisinde insan türü hariç tüm hayvan türlerinin (ev hayvanları çiftlik hayvanları vahşi hayvanlar) sağlık ve refahı yolunda tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişi VETERİNER HEKİM'dir. 
Ayrıca hayvanlardan insan türüne geçebilecek tüm hastalıkların önlenmesi, hayvansal gıdaların kontrolü gibi yetki ve sorumluluklar da veteriner hekimlerin görevlerindendir.Veteriner Hekimliği Eğitimi
images/image004.jpgVeteriner fakültesindeki 5 yıllık eğitimleri süresinde teorik derslerini, laboratuar uygulamalarını, klinik pratiklerini ve intern dönemlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler sonunda "Yüksek Lisans" düzeyinde bir "Veteriner Hekimlik" diploması ile mezun olurlar. Mezunlar 4 yıllık lisans programlarından farklı olarak direkt Doktora (PhD.) eğitimlerine başlayabilecekleri gibi İkinci bir yüksek lisans (MSc.) eğitimine de baş vurabilirler Fakülte eğilimi sonrasında da veteriner hekimler bilimsel dergileri profesyonel eğitim semi-nerlerini takip ederek mesleki gelişimlerini devam ettirirler.

Evcil Hayvan Hekimliği
Bilvet Veteriner KliniğiKısaca tanımlamak gerekirse, ticari amaç güdülmeden sevilen, beslenen ve bakılan hayvan türleri ne (kedi. köpek, kafes kuşları, vs.) genel olarak evcil hayvan [ev hayvanı] adı verilmektedir Son yıllarda egzotik türlere İlginin artmasıyla bu tanımın içine papağanlar, sürüngenler kemirgenler gibi türlerde girmeyeBilvet Veteriner Kliniği başlamıştır. Evinizde beslediğiniz küçük dostunuz ile ilgili tüm sağlık durumları hakkında görüş ileri sürebilecek ve önerilerde bulunup, uygulayacak kişi veteriner hekiminizdir. Veteriner Hekiminiz size evcil hayvanınız için en doğru beslenme tarzını, bakım koşullarını, diğer hayvanlar ve aile üyeleri ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini, sizi ve onu koruyucu uygulamaların neler olduğunu ve nasıl uygulanacağını söylecek olan kişidir. Günümüzde veteriner hekimliği geniş uygulama sahası ile beşeri tıbba paralel olarak gelişmektedir, Teknolojinin en son imkanları (örneğin, ultrasound görüntüleme, endoskopi hasta manitarizasyonu, etkili ve güvenli anestezi sistemleri ile yaşlı hastaların ameliyat edilebilmeleri) veteriner hekimler tarafından uygulanmaktadır.Doğumundan ölümüne kadar evcil hayvanınız için veteriner hekiminiz birçok rolü kendi üzerinde toplar. O evcil hayvanınızın pediatrisi jinekologu, diş heki-mi, dermatolojisti. iç hastalıklar uzmanı, cerrahı, radyolojisi, anesteziyolojisti göz hekimi, diyetisyeni, geri-atristi ve çok daha fazlası olacaktır. Veteriner hekimler, veteriner tıbbın tüm bu alanlarında bilgi sahibidirler.

Uzman Veteriner Hekimler
Bazı veteriner hekimler bilgi ve uzmanlıklarını bu a-lanların bir veya birkaçında (örneğin, iç hastalıları, cerrahi jinekoloji) artırmışlardır. Bunun için İlave eği tim, kurslar almışlar ve sonucunda sertifikalar, dip lomalar, akademik unvanlar elde etmişlerdir.

Evcil hayvan klinisyenliğı yapan veteriner hekimler, bulundukları ilin veteriner hekimler odasına kayıtlı ola rak ve tarım bakanlığından almış oldukları veteriner muayenehanesin polikliniği veyo hastanesi ruhsatları altında açmış oldukları yönetmeliklere ve kanunlara uygun yerlerde mesleklerini icra ederler.

Mesleki etik değerlerine bağlı, çağdaş bilgi ve biri kimleri ışığında çalışan veteriner hekimler, emekle rinin karşılığını alabilmek, mesleğini daha iyi uygula yabilmek ve kendini geliştirip yenileyebilmek için ü-yesi oldukları veteriner hekimler odasının belirlediği asgari ücret tarifelerinden aşağı olmamak kaydıyla hizmetlerinin bedeli olan ücretleri talep ederler.

Küçük dostlarımızın, sorunlarını ve sıkıntılarını an latacak bir dillerinin olmaması veteriner hekimliğin en zor yönlerinden birisi olsa da modern tıbbın bütün İleri teknikleri veteriner hekimler tarafından kullanılarak, dostlarımızın daha kaliteli ve daha uzun yaşamalarının sağlandığı unutulmamalıdır.
 
[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size